Технологии

„Би-сайн“ ЕООД разполага с модерно оборудване и CAD-системи, обезпечаващи технологични преимущества за Клиента. При проучвателни дейности и специфични обекти като паметници на културата използваме лазерен 3D-скенер от последно поколение, позволяващ точност на измерванията до ±2mm. За представяне на проектни решения създаваме компютърно-генерирани изображения с избраната от Клиента степен на фото-реалистичност, както и VR-симулации (т.нар. „виртуална реалност“).