Художествено оформление на градска среда, гр. Петрич