Ситуационен план, резултат от проучване с 3D-лазерен скенер

Scroll Up