Приемна, Интериор за Административно-производствена сграда, гр. София