Разрез и силует, фрагмент от проучване с 3D-лазерен скенер на архитектурен обект