Инвестиционни проекти

Дизайн

Технологии

В началото на 2017г. арх. Борис Хинов създава фирмата „Би-сайн“ ЕООД със стремежа да предложи завършен продукт в сферата на устройственото планиране и проектиране за строителството, включващ консултантски услуги и професионално съдействие при управлението на инвестиционните проекти. Дейността ни е базирана на сътрудничество с опитни специалисти във всички направления, необходими за осигуряването на цялостни проектни решения. Гъвкавата ни организация и прилагането на съвременните високо-технологични решения за компютърен инженеринг и комуникации ни дават предимство при решаването и управлението на различни по обем и степен на сложност задачи и гарантират личната ни ангажираност за постигане успеха на Вашите проекти!